bao shi jie jia shi ti yan zhong xin
bao shi jie jia shi ti yan zhong xin
bao shi jie jia shi ti yan zhong xin
bao shi jie jia shi ti yan zhong xin
bao shi jie jia shi ti yan zhong xin
bao shi jie jia shi ti yan zhong xin

        主体建筑内含驾驶体验设备和保时捷内部培训中心。建筑为方正的矩形,拥有巨大的悬挑屋顶以及立于北部角上的高塔。主体建筑的屋顶盖住了一部分跑道,在高塔中设置了一个视野开阔的休息室,于建筑首层入口处同时有一个玻璃正面的中央门庭用于展示车辆。建筑面积为4,556平方米。服务内容包括:总平面设计、方案设计、初步设计、施工图设计、项目管理及施工质量监控。

位置: 上海, 中国
任务类型: Commission
项目类别: 质量监控, 检测与控制
项目周期: 2012 - 2017
建筑面积: 4556 m²